strips staff
קבע תור
דר' יארוסלב קופמן

עוסק בשיקום , מבצע טיפולי שורש , עבודות פרוטתיות , משמרת , ועקירות כירורגיות. מטפל בטיפולי שיניים בלייזר.בעל נסיון רב בתחום המניעה.